O método Bulebule

BuleBule oferta clases de apoio en grupos reducidos, sendo flexibles en horarios e adaptándose á realidade de cada alumno.

Para iso, non só se reforzan as tarefas escolares a través do día a día (do material cotiá), senón que se fai uso de material innovador e motivador para o alumnado.

BuleBule tamén pon en marcha estratexias educativas que reforcen positivamente o proceso de ensinanza, dando paso a un aprendizaxe significativo pero tamén a unha ensinanza máis lúdica.